Chcete Akademii u vás?

Občanská akademie Černošice je pilotní neziskový projekt. Na základě zkušeností s jeho založením bude vypracován návod, jak založit Občanskou akademii kdekoliv. Podle něj bude založení odzkoušeno v Černošicích a tím se usnadní zakládání Občanských akademií v jiných městech či obcích.

Pokud se zakládání Občanských akademií v jiných regionech rozšíří a bude třeba určité formy metodického řízení, může být vhodné založení určité zastřešující organizace (asociace), která bude aktivity koordinovat. To je ovšem téma až po rozběhu pilotního projektu v Černošicích a překonání „dětských nemocí“.

Začněme podzimním semestrem 2018/2019 a dokažme, že tento projekt dává smysl. Buďte u toho a podívejte se, co se tohoto projektu dá pro vaše město či vaši obec vytěžit.

Nové kurzy na e-mail

Dostávejte informace o nových kurzech na e-mail