Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek pod doménami www.AkademieCernosice.cz (dále jen „Uživatel“) je Ing. Václav Vojtěch, Růžová 1240, 25228 Černošice, mail info@vaclavvojtech.cz, IČ 88036235 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: Zájmem o stažení/prohlédnutí informačních materiálů (kurzů, e-booků, nahrávek, dokumentů ke stažení a jiných) (dále jen Kurz) poskytujete Správci svou e-mailovou adresu, IP adresu a údaj o tom, o který Kurz jste projevil/a zájem. Zadáním své e-mailové adresy a potvrzením souhlasíte s poskytnutím těchto osobních údajů. Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Poskytnutí citlivých osobních údajů není vyžadováno.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených databázích na elektronických nosičích poskytovatele webhostingu a programu pro odesílání hromadné pošty. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna dostupnými bezpečnostními mechanismy a Správce odpovědně zajišťuje své přístupové údaje k databázím proti úniku. Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli případným neoprávněným zásahem třetích osob.

Využití osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje využije Správce k doručení informací o Kurzu, o nějž jste projevil/a zájem, a k zasílání obchodních sdělení a dalších informací z oboru činnosti Správce.

Profilování: Správce má k dispozici informaci, o jaký Kurz jste projevil/a zájem. Tuto informaci může využívat tak, že vám bude zasílat další informace související s vyřízením vašich požadavků nebo s ohledem na váš předchozí zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete na dobu 5 let. Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď pomocí kontaktních údajů Správce, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v případném obchodním sdělení. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce je rovněž povinen vám na vaši žádost poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje a k jakému účelu u vás eviduje. V případě chybných osobních údajů můžete Správce požádat o jejich opravu. Na činnost Správce ohledně zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož lze podat stížnost.

Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

  • Google Analytics – Externí počítadlo návštěvnosti od Google. Zjišťuje informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Slouží k zjištění, který obsah se vám líbí, odkud jste se o webu dozvěděli a také jak bych měl technicky web upravit aby byl pro návštěvníky přívětivější. Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018

Nové kurzy na e-mail

Dostávejte informace o nových kurzech na e-mail