O nás

Společnost se vyvíjí stále rychleji. Přispívají k tomu nové technologie, ale i překotný vývoj ve společnosti. Lidé mají stále méně času a často nevědí, jak si s nově vzniklými situacemi poradit. Doba, kdy navštěvovali školu, je dávno pryč a pro nové Setkávání všech generací, od mladých po seniory je důležité

výzvy chybí řešení a praktické návody. Ať už se jedná o finanční nebo mediální gramotnost, výchovu dětí, péči o zdraví nebo historii místa, kde člověk žije.

Politický vývoj a kultura médií nejsou uspokojivé. Šíří se poplašné zprávy, média straší a lidé z nedostatku ověřených informací nebo neschopnosti kritického myšlení nedovedou rozlišit mezi moudrými nebo populistickými návrhy a často dělají nerozvážná rozhodnutí. To situaci jen zhoršuje a nahrává populistům a manipulátorům veřejného mínění.

V zahraničí se tato situace řeší celoživotním učením, čtvrtým vzdělávacím pilířem. Vychází z tradice skandinávských lidových vysokých škol. Tento způsob vzdělávání měl tradici i u nás za První republiky, jenže jeho tradice byla přerušena.

Na tuto tradici navazujeme. Název pro náš institut celoživotního vzdělávání jsme zvolili odlišně – jako Občanskou akademii, neboť výraz „lidový“ může mít pro někoho negativní nádech.

Občanskou akademií míníme regionálně orientované celoživotní učení, založené na demokratickém myšlení, uznávání lidských práv a nezávislosti na politických stranách.

Základními principy Občanské akademie jsou:

 • Vzdělávat pro život, tj. řešit i otázky každodenního života (learning for life), ne akademické vzdělávání.
 • Nabídnout rozvoj potenciálů širokým vrstvám obyvatelstva.
 • Umožnit vstup bez přijímacích podmínek a bez zkoušek.
 • Otevřít ji všem, kteří mají zájem.
 • Usnadnit účast finanční dostupností i regionální dosažitelností pro všechny.

V České republice není vzdělávání dospělých jednotně legislativně vyřešeno. Vzdělávání dětí má přesná pravidla, kdo a jak smí vyučovat, u dospělých to regulováno není a vzdělávat dospělé může vlastně každý.

To má výhodu v tom, že pro zavedení Občanské akademie není třeba složitá certifikace přednášejících a stačí „chuť začít“ s jednoduchou kvalifikací, např. na základě referencí.

Cíle Občanské akademie

 • Připravit občany na výzvy moderního života, nové technologie a nové možnosti..
 • Podle potřeby si doplňovat vědomosti a vyměňovat zkušenosti ve všech oblastech praktického života (výchova dětí, stravování, zdraví, pohyb, cizí jazyky, tradice a historie místa, kde žiji, ….).
 • Podpořit vylepšování pozice v zaměstnání a přípravu na získání nového zaměstnání či absolvování zkoušek, naučit se „se lépe prodat“, udržet se v zaměstnání, umět rozpoznat své talenty a rozvíjet je.
 • Vylepšovat komunikaci, rozvíjet empatii, učit se „umění domluvit se“, tolerovat názory jiných, ve sporných případech nacházet oboustranně výhodná řešení
 • Vychovávat občany k demokracii a kritickému myšlení, mediální i finanční gramotnosti.
 • Součástí nabídky Akademie mohou být i nabídky online kurzů.
 • Zlepšit kvalitu komunitního života.

V České republice je velké množství vzdělávacích zařízení pro dospělé. Akademie nechce těmto zařízení konkurovat, ale naopak je z hlediska široké dostupnosti doplnit a spolupracovat s nimi.

Spolupráce je plánována v těchto směrech:

 • Kurzy, workshopy nebo akce jednotlivých pořádajících je možné realizovat v rámci Občanské akademie, tím dostanou akce větší publicitu.
 • Akademie nabízí zveřejnění akcí jiných pořadatelů v rámci svého programu (jiný pořádající subjekt bude vždy uveden), tím dojde ke sjednocení nabídky, a zájemci pak najdou na jednom místě všechny vzdělávací akce.
 • V Černošicích, tak jako i jinde je řada osobností, které „mají co říct“ ostatním, ale třeba si netroufají vystoupit před publikem. Akademie všechny talenty podpoří a usnadní jim vystoupení před ostatními.

Nové kurzy na e-mail

Dostávejte informace o nových kurzech na e-mail